Om Lufesten

Om Lurfesten

Glade dage og skæve nætter…

Lurfesten er en fest i 3 dage til ære og gavn for Brørup by. Komiteen, som planlægger lurfesten, arbejder frivilligt og ulønnet. Vi forsøger at inddrage erhvervslivet og foreningslivet i Brørup. Lurfest kan ikke have det omfang, som det har idag uden støtte af det lokale erhvervsliv. Foreningerne bakke op med forskellige tiltag og samarbejdet er til gavn for begge parter.

Det er ikke lurfesten formål, at skabe et kæmpe overskud. Men skulle der være midler, vil komiteen løbende tilgodese almennyttige og kulturelle formål eller andre tiltag, som er til gavn for Brørup by.

Der afholdes generalforsamling hvert år i Marts.